باغ گل نسترن  75 محصول وجود دارد

بزرگترین مجموعه تولید و توزیع گل در کشور

مرکز فروش به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع: زعفرانیه. مقدس اردبیلی. کوچه  شادیانه. پلاک ۲۲

مرکز تولید: جاده ورامین به مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع

ترتیب
در صفحه