انواع گلدان سرامیکی و سفالی 13 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  32,500 تومان 50,000 تومان 35%
  جدید

  گلدان لاله ای بزرگ دکوری مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 47 سلنتی متر  طول: 20 سانتی متر شکستنی تحویل 3 ساعته درب منزلدر صورت عدم رضایت مشتری کالای مرجوعی پس گرفته می شود

  32,500 تومان 50,000 تومان 35%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  24,000 تومان 40,000 تومان 40%
  جدید

  گلدان صدفی دکوری مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 30 سلنتی متر  طول: 20 سانتی متر شکستنی تحویل 3 ساعته درب منزلدر صورت عدم رضایت مشتری کالای مرجوعی پس گرفته می شود

  24,000 تومان 40,000 تومان 40%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  49,000 تومان 70,000 تومان 30%
  جدید

  گلاب پاش دکوری مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 30 سلنتی متر  قطر پایه: 23 سانتی متر شکستنی تحویل 3 ساعته درب منزلدر صورت عدم رضایت مشتری کالای مرجوعی پس گرفته می شود

  49,000 تومان 70,000 تومان 30%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  70,000 تومان 100,000 تومان 30%
  جدید

  گلدان سه تیکه دکوری مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع گلدان بزرگ: 26سلنتی متر  ارتفاع گلدان متوسط: 20 سلنتی متر  ارتفاع گلدان کوچک: 17 سلنتی متر  شکستنی تحویل 3 ساعته درب منزلدر صورت عدم رضایت مشتری کالای مرجوعی پس گرفته می شودپیک رایگان

  70,000 تومان 100,000 تومان 30%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  65,000 تومان 100,000 تومان 35%
  جدید

  گلدان قو سر بالا و پایین دکوری مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 40 سلنتی متر  عرض: 18 سانتی متر شکستنی تحویل 3 ساعته درب منزلدر صورت عدم رضایت مشتری کالای مرجوعی پس گرفته می شودپیک رایگان

  65,000 تومان 100,000 تومان 35%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  25,000 تومان 50,000 تومان 50%

  دکوری گلدان سرامیکی نگین دار مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 25 سلنتی متر  طول: 23 سانتی متر عرض: 7 سانتی متر شکستنی

  25,000 تومان 50,000 تومان 50%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  21,000 تومان 42,000 تومان 50%

  دکوری سرامیکی نگین دار مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 28 سلنتی متر  طول: 19 سانتی متر عرض: 7 سانتی متر شکستنی

  21,000 تومان 42,000 تومان 50%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  26,000 تومان 52,000 تومان 50%

  دکوری گلدان سرامیکی نگین دار مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 32 سلنتی متر  طول: 20 سانتی متر عرض: 10 سانتی متر شکستنی

  26,000 تومان 52,000 تومان 50%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  32,500 تومان 65,000 تومان 50%

  دکوری گلدان سرامیکی نگین دار مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 16 سلنتی متر  طول: 40 سانتی متر عرض: 17سانتی متر شکستنی

  32,500 تومان 65,000 تومان 50%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  26,000 تومان 52,000 تومان 50%

  دکوری گلدان سرامیکی نگین دار مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 32سلنتی متر  طول: 18 سانتی متر عرض:18 سانتی متر شکستنی

  26,000 تومان 52,000 تومان 50%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  24,000 تومان 40,000 تومان 40%
  جدید

  گلدان قو جفتی دکوری مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 27 سلنتی متر  طول: 18 سانتی متر شکستنی تحویل 3 ساعته درب منزلدر صورت عدم رضایت مشتری کالای مرجوعی پس گرفته می شود

  24,000 تومان 40,000 تومان 40%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  45,000 تومان 60,000 تومان 25%
  جدید

  گلدان توپی دکوری مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 32 سلنتی متر  شکستنی تحویل 3 ساعته درب منزلدر صورت عدم رضایت مشتری کالای مرجوعی پس گرفته می شود

  45,000 تومان 60,000 تومان 25%
  ارزان شد!
 • ( 0 نظر )
  45,000 تومان 60,000 تومان 25%
  جدید

  گلدان انگشتی دکوری مناسب منزل یا محل کار مناسب برای هدیه قابل شستشو با آب ارتفاع: 32 سلنتی متر  شکستنی تحویل 3 ساعته درب منزلدر صورت عدم رضایت مشتری کالای مرجوعی پس گرفته می شود

  45,000 تومان 60,000 تومان 25%
  ارزان شد!