مقالات حوزه فناوری اطلاعات و صنایع  4 محصول وجود دارد

ترتیب
  • محمد ایزدی گروه کامپیوتر- دانشکده فنی و مهندسی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه علی استوار کارشناس مهندسی صنایع نسخه کامل تحت فرمت ماکروسافت ورد به پیوست قابل دانلود می‌باشد توجه: دانلود و ثبت در...
  • تهیه کننده: پژمان دانشمنددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتردكتر محسن شريفيدكتر محمدرضا جاهدمطلقدانشگاه علم و صنعت ايراننسخه کامل تحت فرمت ماکروسافت ورد به پیوست قابل دانلود...
  • عنوان مقاله: معماری مرکز عملیات امنیت (SOC) تهیه کننده: محمدامین صابریان تعداد صفحات: ۱۶ صفحه نسخه کامل تحت فرمت ماکروسافت ورد به پیوست قابل دانلود می‌باشد توجه: دانلود و ثبت در سایت‌های دیگر با...
  • عنوان مقاله: پیاده‌سازی معماری سازمان بر مبنای چارچوب FEAF تهیه کننده: محمدامین صابریان تعداد صفحات: ۹ صفحه نسخه کامل تحت فرمت ماکروسافت ورد به پیوست قابل دانلود است. توجه: دانلود و ثبت در سایت‌های...